Bedford Park Family Home
181 Haddington Avenue
Toronto, ON M5M 2P7
Mary Kapches
Bosley Real Estate
416-565-4641
Loading...
181 Haddington Avenue Toronto, ON M5M 2P7

Bedford Park Family Home

2667 sq ft + 1108 sq ft
5
bedrooms
3 1
bathrooms
1
parking spaces